Bestemmingsplan trambaan Graadt van Roggenweg

27 Maart 2012

Het college heeft vandaag ingestemd met het bestemmingsplan Trambaan Graadt van Roggenweg.

De eindhalte van de tram bevindt zich nu nog aan de oostkant (binnenstadskant) van Utrecht Centraal Station. Deze wordt voor een aantal jaar verplaatst naar de westkant van het station (Jaarbeurspleinkant). Op deze manier is er aan de binnenstadskant ruimte om te bouwen aan Utrecht Centraal Station. Om de afbuiging van de huidige trambaan van de Graadt van Roggenweg richting het Jaarbeursplein planologisch en juridisch mogelijk te maken, is er een bestemmingsplan opgesteld.

Zienswijze

Het bestemmingsplan Trambaan Graadt van Roggenweg heeft van 22 december 2011 tot en met 1 februari 2012 ter inzage gelegen. Er is één zienswijze ingediend. Naar aanleiding van die zienswijze is het ontwerp van de fietsdoorsteek bij het NH hotel over de Croeselaan aangepast. Overige aandachtspunten worden meegenomen bij de herinrichting van het Westplein. Het bestemmingsplan wordt nu ter goedkeuring aan de gemeenteraad voorgelegd. Verwachting is dat de werkzaamheden voor de verplaatsing van de eindhalte medio 2012 starten en medio 2013 klaar zijn.