Tweede voortgangsrapportage Muziekpaleis

16 April 2012

De tweede 'voortgangsrapportage Muziekpaleis' is vastgesteld door het college van B&W.

De rapportage gaat in op de stand van zaken van de bouw, planning en financiën van het Muziekpaleis.

Download hier de rapportage.