Infoavond 2e asselijnstraat

In 2011 zijn er diverse infoavonden geweest rondom de plannen voor de aanleg van de 2e Asselijnstraat. De aanleg van de weg start nu zo snel mogelijk.
Om de uitvoering toe te lichten en de omwonenden van de 2e Asselijnstraat de gelegenheid te geven vragen te stellen, is er op woensdag 16 mei nog een informatieavond. De deuren gaan open om 19.15 uur, om 19.30 uur start de avond.

Bekijk de uitnodiging