Bestuursrapportage 2012

4 Juni 2012

Maandag 4 juni is de Bestuursrapportage Stationsgebied door het Utrechtse college van b en w naar buiten gebracht.

In de rapportage, die jaarlijks wordt gemaakt, staat een opsomming van de stand van zaken in het Stationsgebied. 

De Bestuursrapportage is hier te lezen.