Sloop deel kunstwerk Struyken voor Jan van Foreeststraat

6 Juni 2012

De voorbereiding voor de aanleg van de Jan van Foreeststraat (bekend onder werktitel 2e Asselijnstraat) zijn begonnen. De bomen zijn al gekapt. Deze week en volgende week wordt een deel van het kunstwerk van Peter Struyken aan de overzijde van de Kruisvaart gesloopt.

Ook de fietsenstalling van PostNL wordt gelijktijdig gesloopt, omdat deze bouwkundig verbonden is met het kunstwerk. De overlast van de sloopwerkzaamheden zal beperkt zijn.

Over zo'n 2 weken wordt er zand aangevoerd om de weg alvast op te hogen en te laten inklinken. Pas na de zomer, volgens planning in september/oktober wordt gestart met de bouw van de brug over de Kruisvaart. Eind 2012 moeten de Jan van Foreeststraat en de brug klaar zijn voor gebruik.

Op 16 mei was er een infoavond over de 2e Asselijnstraat / Jan van Foreeststraat. Hier vindt u het verslag van deze avond.