Bestemmingsplannen technische gebouwen rondom spoor ter inzage

13 Juni 2012

Dinsdag 8 mei 2012 was er een inloopavond voor bewoners van de Hagelbuurt en omgeving.

Het ging over drie technische gebouwen die in de eerste helft van 2013 geplaatst worden rondom het spoor. Ze zijn nodig om het treinverkeer betrouwbaarder en veiliger te maken. Bewoners en andere belanghebbenden konden t/m 13 mei reageren op de plannen. Mede op basis van deze reacties zijn de ontwerpen aangepast:

Bekijk ook de (geanonimiseerde) binnengekomen reacties en het antwoord daarop van de gemeente.

Bestemmingsplannen en omgevingsvergunningen ter inzage

Voor de realisatie van de gebouwen zijn omgevingsvergunningen en voor twee gebouwen ook bestemmingsplanwijzigingen nodig. Deze liggen van 14 juni - 25 juli 2012 ter inzage bij:

  • Balie Bouwen, Wonen en Ondernemen van StadsOntwikkeling, Rachmaninoffplantsoen 61 (open van maandag tot en met vrijdag van 9.00 tot 17.00 uur)
  • Informatie Centrum Gemeente Utrecht,Vinkenburgstraat 26 (open van maandag tot en met vrijdag van 10.00 tot 17.00 uur en donderdag tot 19.30 uur)
  • Wijkbureau West, Groeneweg 54a (open van maandag tot en met vrijdag van 9.00 tot 13.00 uur)

In deze periode is het ook mogelijk om een zgn 'zienswijze' in te dienen bij de gemeente. Hoe dat precies in zijn werk gaat kunt u lezen op www.utrecht.nl/bestemmingsplannen.