Verplaatsen fietsklemmen Smakkelaarsveld

5 Juli 2012

Op het Smakkelaarsveld worden vanaf maandag 9 juli zo'n 300 fietsklemmen verplaatst. Het gaat om de klemmen buiten de stalling het dichtst langs de Catharijnesingel staan.

Deze fietsklemmen worden 100 meter verderop verplaatst naar het fietspad dat parallel aan de busbaan loopt. Dit fietspad kan vanaf dat moment niet meer gebruikt voor doorgaand fietsverkeer. De looproute er langs blijft wel toegankelijk. De fietsklemmen worden verplaatst om ruimte te maken voor al het aankomend werk op en rond de Catharijnesingel, waaronder het slopen van een spuikoker en het aanleggen van nieuw riool.

Fietsers worden door borden en hekken geattendeerd op de verplaatsing. Fietsen die op 9 juli nog in de klemmen staan worden naar het fietsdepot aan de Kanaalweg gebracht. Deze fietsen kunnen hier binnen drie maanden op vertoon van legitimatie en fietssleutel kosteloos worden opgehaald.

Zo'n 300 fietsklemmen worden naar het fietspad langs de busbaan verplaatst