Vredenburgplein heringericht

10 Juli 2012

De situatie op het Vredenburgplein gaat komende zomer veranderen. Woon-winkelgebouw De Vredenburg nadert zijn voltooiing en de bouwschutting om het bouwterrein wordt daar in juli 2012 weggehaald.  

Begin 2013 komt er een nieuwe bouwplaats aan de westkant van het plein. De markt op het Vredenburg wordt daarom heringericht.

Deze situatie duurt naar verwachting tot medio 2017. De nieuwe bouwplaats is nodig voor de sloop van het bestaande Entreegebouw (gebouw waar nu Peek&Cloppenburg in zit), een gedeelte van het Ellinggebouw (het gebouw waar nu Prenatal in zit) en de parkeergarage onder het Vredenburgplein en vervolgens de bouw van de nieuwe parkeergarage en het nieuwe Entreegebouw.

De markt op Vredenburg biedt tijdelijk ruimte aan max. 70 kramen, zoals besproken met de betrokken marktkooplieden. Voor de zaterdagmarkt staan dan tijdelijk zes kramen aan de Hollandse Toren; de nieuwe straat vanaf WE tot aan het plein. Zodra de kiosk op het Vredenburgplein komend jaar is verwijderd, worden die zes kramen weer op het Vredenburgplein ingevoegd.

Van tijdelijke opsplitsing of verplaatsing van de markt naar een ander plein is dus geen sprake. Na medio 2017 krijgt het plein zijn definitieve inrichting met 83 standplaatsen. Dan gaat de gemeente opnieuw met de marktkooplieden in gesprek over de inpassing van alle kramen. Werken in het Stationsgebied is passen en meten, de nieuwe indeling is tot stand gekomen in overleg tussen gemeente, de belangenvereniging Vredenburgmarkten, de adviescommissie wijk- en warenmarkten en Corio.

De nieuwe indeling van de zaterdagmarkt staat  hier.