Voortgang werkzaamheden Croeselaan

2 Augustus 2012

Achter de schermen wordt er gewerkt aan de voorbereidingen voor de volgende fase van de werkzaamheden op en rond de Croeselaan, van maandag 13 augustus t/m zondag 26 augustus.

We werken aan

Om de tijdelijke eindhalte van de tram en de ondergrondse parkeergarage op het Jaarbeursplein te kunnen bouwen moeten de Nuonwarmteleiding en het riool in de rijbaan en het fietspad van de Croeselaan, tussen het Westplein en de Rabobank worden verlegd. Hier zijn we inmiddels volop mee bezig. Vanaf maandag 13 augustus verandert de huidige omleiding om te kunnen starten met het aanleggen van een riool-oversteek dwars over de Croeselaan ter hoogte van de Mineurslaan bij het Beatrixgebouw. Deze oversteek is nodig om straks gebouwen van riolering te voorzien.

Gevolgen bereikbaarheid

De graafwerkzaamheden in de rijbaan hebben grote gevolgen voor het verkeer in het gebied. Om auto’s en bussen goed en veilig te kunnen laten rijden, komen er omleidingen op de Croeselaan. Per rijrichting is er tijdelijk 1 rijstrook beschikbaar. De omleiding voor auto’s en bussen verandert tijdens de werkzaamheden een aantal keer, maar de Croeselaan blijft bereikbaar voor auto en openbaarvervoer. De omleiding is ter plekke met borden aangegeven.

Fietsers en voetgangers

Fietsers en voetgangers worden tijdens de werkzaamheden omgeleid via de Jaarbeurskant van de Croeselaan. De kantoren aan de Croeselaan zijn voor voetgangers en fietsers gewoon te bereiken.

Expeditie en bestemmingsverkeer Mineurslaan

De Mineurslaan is alleen te bereiken vanuit de zuidelijke richting van de Croeselaan(via van Zijstweg). Vanaf de Graadt van Roggenweg rijdt u iets verder door en keert dan ter hoogte van de Rabobank om vervolgens rechtsaf de Mineurslaan in te rijden.

Werktijden en planning

Deze werkzaamheden worden van 13 t/m 26 augustus uitgevoerd tussen 06.00 en 23.00 uur Dit betekent niet dat er iedere dag ook daadwerkelijk van vroeg tot laat gewerkt wordt. De werkzaamheden die de meeste geluidsoverlast geven proberen we zoveel mogelijk overdag te doen. In de nacht van 23 op 24 augustus wordt er geasfalteerd. Hiervan verwachten wij nauwelijks overlast voor omwonenden. Vanaf maandag 27 augustus zijn alle rijstroken weer beschikbaar voor het verkeer. Ook fietsers en voetgangers kunnen dan weer gebruik maken van het fietspad aan de Stationskant van de Croeselaan.

We zijn dan klaar met deze fase maar werken nog t/m het eerste kwartaal 2013 door aan het verleggen van het riool en de kabels en leidingen op en rond de Croeselaan. Zodra er

meer bekend is over de volgende werkzaamheden is deze informatie op deze website te  vinden.

Hieronder vindt u een kaartje met daarop de verschillende fases van het werk aan het riool en de Nuonleiding en de omleidingsroute voor fietsers en voetgangers.

omleiding Croeselaan voor fietsers en voetgangers