Om-en-omregeling op de Catharijnesingel

De om-en-omregeling zoals die vanaf 22 oktober ingaat

15 Oktober 2012

Vanaf maandagochtend 22 oktober geldt op de Catharijnesingel, ter hoogte van Hoog Catharijne, ruim twee weken lang een om-en-omregeling voor autoverkeer.

Auto’s worden over een stuk van honderd meter over één rijbaan geleid. De ruimte die hierdoor vrijkomt wordt gebruikt om een warmteleiding te verleggen. De warmteleiding moet nu verlegd worden om de winter voor te zijn en omdat de leiding in de weg ligt voor projecten die vanaf 2013 uitgevoerd worden. Zoals de aanleg van diepriool en vervolgens de bouw van een ondergrondse parkeergarage. De om-en-omregeling duurt naar verwachting ruim twee weken. Vanaf donderdagochtend 8 november zijn er weer twee rijbanen op de Catharijnesingel beschikbaar voor het autoverkeer van en naar het Stationsgebied en Hoog Catharijne. Op bovenstaande foto is te zien op welk stuk van de Catharijnesingel de tijdelijke om-en-omregeling van toepassing is.

Hinder

Automobilisten kunnen hinder ondervinden van de om-en-omregeling. De tijdelijke verkeerslichten ter hoogte van de Stationsstraat worden afgestemd op de bestaande verkeerslichten op de Catharijnesingel. Hierdoor krijgen auto’s op een langer stuk gelijktijdig groen. Ook bevindt de afslag naar de parkeergarages in de Stationsstraat zich voor de om-en-omregeling. Deze maatregelen moeten zoveel mogelijk voorkomen dat er opstoppingen op en rondom de Catharijnesingel ontstaan. Deze vallen echter niet geheel te voorkomen. Vandaar dat er een oproep wordt gedaan aan medewerkers van grote bedrijven in het Stationsgebied om in deze periode de auto zoveel mogelijk thuis te laten staan. Automobilisten kunnen tijdelijk gebruik maken van de trein, tram, bus of fiets. Al dan niet in combinatie met een parkeerplek op een van de P+R-locaties aan de randen van de stad.

Nachtwerk

In de week (15-21 oktober) voorafgaand aan de om-en-omregeling en in de week van (5-9  november) zal er ook een paar nachten gewerkt worden aan de weg. Het gaat hier om aanpassingen aan het wegdek om zowel de om- en omregeling als het verleggen van de warmteleiding mogelijk te maken. Een deel van deze aanpassingen vindt ‘s nachts plaats om het verkeer niet verder te verstoren. Dit nachtwerk kan tot overlast leiden voor omwonenden. Het werk dat het meeste lawaai geeft wordt zoveel mogelijk buiten de nachten om uitgevoerd.

Vredenburgviaduct

Het laatste restant van het Vredenburgviaduct wordt nu gesloopt. Zodra dit werk klaar is start de aanleg van de nieuwe bruggen over het toekomstige water van de Catharijnesingel. Om voldoende ruimte te hebben voor de bouw, krijgen bussen, auto’s en fietsers vanaf begin 2013 met een nieuwe verkeerssituatie te maken op en rondom het Vredenburgviaduct. De aanleg van deze nieuwe verkeerssituatie zal ook gepaard gaan met nachtwerk. Om welke nachten het precies gaat wordt later bekend gemaakt. Alle verkeerswijzigingen maken onderdeel uit van de herontwikkeling van het Utrechtse Stationsgebied en in het bijzonder het terugbrengen van het water in de Catharijnesingel en de vernieuwing van Hoog Catharijne. Zo kunnen alle bouwprojecten gerealiseerd worden én de stad blijft bereikbaar. We beseffen ons dat dit niet altijd even makkelijk is voor omwonenden, reizigers, winkeliers en bedrijven die zich dagelijks in het gebied bevinden. We proberen er veel aan te doen om hinder en overlast zoveel mogelijk te beperken.