Sloop Cranenborch uitgesteld

Pand Cranenborch aan het Jaarbeursplein

22 Januari 2013

De demontage van het pand Cranenborch is nog niet begonnen. Er zit meer asbest in het pand dan eerder naar voren kwam, er wordt een nieuwe planning gemaakt.

Sloop uitgesteld

In december is de aannemer begonnen met de voorbereidende werkzaamheden voor de sloop van het kantoorpand Cranenborch. Onderdeel van deze voorbereidende werkzaamheden was een aanvullend asbestonderzoek. Dit uitgebreidere onderzoek kan pas gedaan worden als het pand volledig leeg is. Uit dit aanvullende onderzoek blijkt dat er meer asbest in het pand aanwezig is dan uit de eerste inventarisatie naar voren was gekomen. De consequentie hiervan is dat de geplande asbestsanering meer tijd in beslag zal nemen. Wat de gevolgen voor de planning zijn, wordt nu onderzocht. Wel is al duidelijk dat de daadwerkelijke demontage van het pand voorlopig nog niet zal starten.

Werkzaamheden

De aannemer is inmiddels gestart met de asbestsanering en het strippen van het pand. Het verwijderen van het asbest gebeurt door een daarvoor gecertificeerd bedrijf. Na afronding van deze werkzaamheden vindt pas het demonteren van het gebouw plaats. Tijdens de werkzaamheden kunnen de naastgelegen panden Leeuwensteyn en Sypesteyn veilig gebruikt worden. Voor het verkeer worden veiligheidsmaatregelen getroffen. Aan de voorgevel wordt een valbeveiliging aangebracht, zodat er geen vallend puin op de stoep of het wegdek terecht komt.

Sloop vanwege aanleg tramhalte

Het toekomstige tracé van de busbaan (HOV) en tramlijn loopt door het huidige Cranenborchgebouw heen. Vanwege werkzaamheden aan de centrumkant van het station krijgt de tram in april een eindhalte op het Jaarbeursplein. Op de plek van de voormalige parkeergarage wordt nu de tramhalte gebouwd. De huidige halte bij het station komt te vervallen. De ingebruikname van de halte op het Jaarbeursplein staat los van de sloopwerkzaamheden van Cranenborch.