Bushaltes terug op Vredenburg én Sint Jacobsstraat

Het her in te richten Vredenburg

9 April 2013

Er komen bushaltes terug op het Vredenburg. Het college stelt de gemeenteraad voor dit besluit te nemen. De afgelopen periode is gesproken met verschillende belanghebbenden. Met dit besluit wordt zoveel mogelijk tegemoet gekomen aan de verschillende belangen, wensen en ideaalbeelden die in dit drukke gebied om voorrang vragen.

Het voorstel is om vier bushaltes voor stadsbussen aan te leggen op het Vredenburg en vier in de Sint Jacobsstraat. De vier haltes op het Vredenburg zijn bedoeld voor stadsbussen in en uit oostelijke richting, de vier haltes op de Sint Jacobsstraat voor bussen in noordelijke richting. Het gaat om zes buslijnen die dan op het Vredenburg stoppen en vijf in de Sint Jacobsstraat.

Voor fietsers is er in de toekomst een éénrichtingsfietspad langs de kant van de winkels, en een tweerichtingsfietspad aan de kant van het Muziekpaleis.

Het ontwerp heeft een aantal voordelen. De vroegere situatie op het Vredenburg had veel weg van een busstation. De nieuwe situatie zorgt voor op- en uitstapmogelijkheden, ruimte voor groen en een levendige en prettige omgeving in zowel de Sint Jacobstraat als het Vredenburg.

Als de gemeenteraad het voorstel van het college overneemt, kan er deze zomer gestart worden met de uitvoering en kan het grootste gedeelte waarschijnlijk voor de Sinterklaasperiode in gebruik worden genomen. De aansluitende bruggen van de Vredenburgknoop zijn in 2015 gereed.