Nieuw entree Utrecht Centraal met grootste fietsenstalling ter wereld

20 Juni 2013

Een volwaardig nieuw entree voor Utrecht Centraal én de grootste fietsenstalling van de wereld. Dat is Stationsplein oost.

Het definitieve ontwerp voor dit plein met onderliggende fietsenstalling en de HOV-baan in het Stationsgebied ten oosten van het spoor is nu klaar en vastgesteld door het college. De herinrichting van dit gebied levert een duidelijker scheiding tussen station en Hoog Catharijne en een aantrekkelijke looproute tussen station en binnenstad. De oplevering van het eerste deel van de stalling is in 2016 en het tweede deel in 2018. De voorbereidende werkzaamheden voor de bouw zijn inmiddels gestart.

Naast Stationsplein west wordt Stationsplein oost één van de twee nieuwe volwaardige entrees van Utrecht Centraal. Het is een verhoogd plein met daaronder een grote fietsenstalling voor 12.500 fietsen. Op het plein is plek voor terrassen en winkeltjes. De doorgaande route voor auto's door de Nieuwe Stationsstraat verdwijnt waardoor een verkeersluw gebied ontstaat met plaatsen voor Kiss & Ride, invalide parkeerplaatsen en taxi’s. Voor fietsers komt er wel een doorgaande route. De fietser rijdt straks tot onder het plein, stalt zijn/haar fiets op één van de drie verdiepingen en is zo in het station.

Het definitief ontwerp is een uitwerking van het stedenbouwkundig plan en het voorlopig ontwerp Stationsplein oost. Reacties van verschillende partijen en belangengroepen zijn verwerkt in het ontwerp. Liften, roltrappen, duidelijke markeringen en flauwe hellingen zorgen voor een goede toegankelijkheid voor mensen met een functiebeperking. Verder voldoet het ontwerp aan eisen vanuit sociale veiligheid: zowel op het plein als in de fietsenstalling zijn er goede zichtlijnen (geen dode hoeken). Er is goede verlichting voor de openbare ruimte en de fietsenstalling. Op elke verdieping van de fietsenstalling komt een beheerdersruimte.

 De verbeteringen ten opzichte van het voorlopig ontwerp zitten vooral in de fietsenstalling en de HOV-baan. Het ontwerp van de fietsenstalling is verbeterd. Een belangrijke verbetering is het voorkomen van kruisend verkeer en een logischer routing voor fietsparkeerders en doorgaande fietsers. Het definitief ontwerp voor de HOV-baan maakt ook onderdeel uit van de plannen. Dit gaat om de 'onderbouw' van de Uithoflijn door het plangebied, inclusief een brug over de Leidsche Rijn ter hoogte van het Smakkelaarsveld. De vormgeving hiervan is afgestemd op de bibliotheek en de brug over de Leidsche Rijn aan de westzijde.

Schuifpuzzel

Bouwen in zo'n druk stukje stad is net een schuifpuzzel. Als er ergens wordt gewerkt, is daar ruimte voor nodig. De voorzieningen die zich op zo’n locatie bevinden, verhuizen dan tijdelijk. Dat is ook nu het geval. Per 24 juni wordt het Stationsplein voor auto's afgesloten. Dat is nodig om Busstation zuid (kant Moreelsepark) uit te breiden en kabels en leidingen werkzaamheden uit te voeren. Na de zomer verhuizen alle bussen van Busstation noord (kant Smakkelaarsveld) naar Busstation zuid en Busstation west (kant Jaarbeursplein). Daarna worden de haltes op Busstation noord weggehaald, evenals het taxiplatform en de tramhaltes en kan hier worden gebouwd aan Stationsplein oost.

Op dat moment is er ook geen doorgaand fietsverkeer meer mogelijk. Zij worden dan omgeleid via de Catharijnesingel, die dan ruimer wordt gemaakt. Zo wordt er elke keer weer een stukje van de schuifpuzzel gelegd totdat het Stationsplein oost in 2018 helemaal klaar is.