College akkoord met bestemmingsplan Moreelsepark en langzaamverkeersbrug over spoor

10 September 2013

De bestemmingsplanprocedure om de bouw van de 'Rabobrug' voor fietsers en voetgangers over het spoor tussen de Croeselaan en het Moreelsepark mogelijk te maken is weer een stap verder. Het college verleent de omgevingsvergunning voor de bouw van deze brug en het vellen van bomen en stelt de gemeenteraad voor het bestemmingsplan 'Langzaamverkeersbrug en Moreelsepark' vast te stellen.

Het ontwerpbestemmingsplan heeft van 27 juni t/m 7 augustus 2013 ter inzage gelegen. Er zijn in deze periode twee zienswijzen ingediend. Eén daarvan heeft tot beperkte wijzigingen in het bestemmingsplan geleid. Verder zijn er enkele punten verduidelijkt. De behandeling van het bestemmingsplan in de gemeenteraad is naar verwachting eind oktober.