Woensdag betonstortdag

Storten beton in volle gang

11 September 2013

Woensdag 11 september wordt in de bouwkuip op de Vredenburgknoop een onderwaterbetonvloer gestort.
Door het storten van onderwaterbeton op de bodem van de uitgegraven bouwkuip wordt een waterdichte bouwkuip gecreëerd. Zodra het onderwaterbeton is uitgehard, zal het water uit de bouwkuip worden afgepompt. Er ontstaat dan een droge bouwkuip waarin het werk (de tunnel) "in het droge" gemaakt kan worden. De vloer wordt op een diepte van 12 meter aangebracht, heeft een oppervlakte van 1.300 m2(16 x 80 meter) en is 1 meter dik.

Het storten van onderwaterbeton is een continue actie omdat er een doorgaande vloer wordt aangebracht. Omdat de waterdichtheid van de kuip afhankelijk is van deze vloer wordt bijzondere aandacht besteed aan de kwaliteit van de vloer. 

Om de continuïteit van het stortproces te waarborgen is tijdens de stort een reserve pomp op de bouwplaats beschikbaar. Ook de aanvoer van het beton is strak gepland en georganiseerd. Naar verwachting is de aanvoer van het beton ca. 100 m3 per uur (ongeveer 8 mixers per uur).
De (onderwater)betonvloer wordt in de bouwkuip aangebracht met behulp van een betonpomp.
Deze betonpomp staat aan de rand van de bouwkuip. De pomp heeft een 50 meter lange giek waarmee het beton op de juiste plaats op de bodem van de bouwkuip wordt aangebracht. Onder water wordt dit proces gecontroleerd en bijgestuurd door een duikploeg.

Om eventuele vertragingen in de aanvoer op te vangen wordt op de bouwplaats een aantal betonmixers als buffer opgesteld. Omdat het storten ononderbroken door moet kunnen gaan, hebben is er toestemming om 's morgens om 06.00 uur te beginnen en door te werken tot 01.00 uur 's nachts (12 september)