Running Cemetery in TivoliVredenburg

9 December 2013

TivoliVredenburg wordt 11 december opgeleverd aan de toekomstige gebruikers, die dan beginnen met inrichten en inregelen. Niet alleen is het pand een architectonisch kunstwerk geworden, in het gebouw is in vanaf volgend jaar ook beeldende kunst te zien.

Job Koelewijn stelde voor dit imposante gebouw een minimale ingreep voor: op de zwarte rubberen banden van de acht roltrappen in het gebouw zijn de namen van overleden musici in wit afgedrukt. De musici die in dit Running Cemetery worden opgenomen hebben allen ooit in Utrecht opgetreden. Door het bewegen van de roltrappen ontmoeten de namen elkaar steeds opnieuw. Het kunstwerk wordt van tijd tot tijd uitgebreid met nieuwe namen.

Na een zwaar auto-ongeluk op zijn 21ste besloot Job Koelewijn naar de kunstacademie te gaan. In zijn omvangrijke en internationaal geroemde oeuvre roert hij grote en serieuze thema's aan, waarbij hij een zekere lichtheid weet te bewaren. Hij maakt in zijn werk gebruik van veel verschillende materialen en media en probeert daarmee de kwetsbaarheid van het leven bloot te leggen.

Foto's boven dit bericht zijn van de hand van Marleen Kuipers.