Voortgangsrapportage Stationsgebied 2013

18 December 2013

De Voortgangsrapportage Stationsgebied 2013 is verschenen.

De voortgangsrapportage is gemaakt voor de gemeenteraad van Utrecht en geeft informatie over de inhoudelijke stand van zaken in het afgelopen en komend half jaar in het Stationsgebied Utrecht.