Bestemmingsplan Megabioscoop op Jaarbeursterrein ter inzage

16 April 2014

Om de bouw van een megabioscoop op het Jaarbeursterrein als onderdeel van de vernieuwing van het Utrechtse Stationsgebied mogelijk te maken, zijn een herziening van het bestemmingsplan en twee omgevingsvergunningen nodig. Het college heeft ingestemd met de terinzagelegging van deze plannen.

De Megabioscoop krijgt 14 zalen en circa 3.300 zitplaatsen en komt op de plek van de huidige VIP-parkeerplaats van de Jaarbeurs. Jaarlijks worden 650.000 tot 1.300.000 bezoekers verwacht. Ook komt er een grote foodcourt. De doelstelling is om de bioscoop open te hebben tijdens het Nederlands Film Festival in 2015.

Bestemmingsplanprocedure

Het ontwerpbestemmingsplan en de meegecoördineerde omgevingsvergunningen liggen ter inzage van 4 april t/m 15 mei 2014 bij de gemeente Utrecht, balie Bouwen, Wonen en Ondernemen (Rachmaninoffplantsoen 61) en zijn te bekijken via www.utrecht.nl/bestemmingsplannen en www.ruimtelijkeplannen.nl. In deze periode is het mogelijk om een zienswijze in te dienen. Eventuele zienswijzen worden van een reactie voorzien en waar nodig verwerkt in het ontwerpbestemmingsplan. Uiteindelijk is het aan de gemeenteraad om het bestemmingsplan vast te stellen.

Informatiebijeenkomst op 16 april

Iedereen die vragen heeft over de plannen voor de bouw van de Megabioscoop of de inhoud en procedure van het bestemmingsplan, kan terecht bij de inloopavond op woensdag 16 april, tussen 19.00 - 21.00 uur in het Beatrixgebouw. Projectleiders van gemeente en Jaarbeurs Utrecht zijn aanwezig om vragen te beantwoorden. Ook de architect is aanwezig voor een toelichting op het ontwerp.