Update busstation Centrumzijde

7 April 2014

Om de toegankelijkheid en veiligheid voor alle gebruikers op het busstation te vergroten zijn eind maart een aantal wijzigingen in de openbare ruimte aangebracht. De nieuwe verkeerssituatie in inmiddels geëvalueerd en naar aanleiding daarvan worden een aantal nieuwe maatregelen genomen.

De wijzigingen die eind maart zijn aangebracht:

  • Er is een eenduidige fietsroute gemaakt tussen de traverse (Westerstraat) en de Laan van Puntenburg langs de busbuffer.
  • Deze fietsroute is samen gevoegd  met de – gewenste – looproute vanaf de oostelijke trap (tijdelijke metalen trap dicht tegen Hoog Catharijne). Door deze bundeling wordt het aantal conflictsituaties waar het verkeer elkaar tegenkomt verminderd, en is er meer overzicht.
  • Op een aantal plekken is een betere scheiding aangebracht tussen drukke stromen bussen en voetgangers. Daarmee is de toegankelijkheid en veiligheid voor veel gebruikers verbeterd op een aantal belangrijke plekken. Bijvoorbeeld bij de drukke kruising richting het NS-hoofdkantoor, de verkeerssituatie rond de busbuffer en de voetgangersroute tussen de uitgangen van het station en het centrum/Mariaplaats, en richting de kantoren achter de Laan van Puntenburg.
  • De route vanuit het centrum (Mariaplaats) via de nieuwe oversteken wordt ondersteund met een blindegeleidelijn en is nu een volwaardig toegankelijke route naar de stationshal (lift). Voorheen moest je hier tussen fietsen door laveren of over een te smal busperron.
  •  Er is nu een aantal eenduidige/veilige looproutes over het busstation, die te bereiken zijn via de trappen uit het tijdelijke bordes en via verschillende oversteekplaatsen.
  • Het zebrapad ter hoogte van de Spoorstraat is verwijderd zodat er ruimere uitstaphaltes ontstaan voor de bussen. en ook om veilige looproutes te stimuleren.

Beperkte ruimte

Het blijft passen en meten op de beperkt beschikbare ruimte met veel functies en reizigers. De mogelijkheden voor verbetering zijn helaas begrensd. Dit betekent bijvoorbeeld voor de busreizigers op een deel van perron A een wat langere looproute naar de lift en het betekent voor de ervaren passanten van het busstation een wijziging in hun looproute: via de oostelijke trap of via de nieuwe oversteekplaatsen.

Evaluatie en verbeterpunten

De nieuwe situatie is inmiddels geëvalueerd. In de tussentijd zijn er ook veel bruikbare tips binnengekomen van gebruikers die zijn meegenomen in de evaluatie. Hier zijn een aantal praktische verbeterpunten uitgekomen. Deze zullen op korte termijn worden gerealiseerd. Zo wordt er gezorgd voor een duidelijkere en overzichtelijkere plaatsing van borden en bewegwijzering. Ook worden er maatregelen genomen met betrekking tot de blindegeleidelijn naar de trap, en de snelheid van de bussen. Daarnaast is het zo dat wennen aan een nieuwe situatie tijd kost. Voor alle verkeersdeelnemers geldt dat ze moeten wennen aan de nieuwe situatie waarbij snelheid moet worden aangepast en soms een andere route moet worden genomen.