Uitvoering HOV-viaduct West tijdelijk uitgesteld

23 April 2014

Eind oktober 2013 heeft de Raad het bestemmingsplan Westflank noord- HOV West en van Sijpesteijnkade vastgesteld. In dit bestemmingsplan is onder andere het hoogwaardig openbaar vervoer (HOV)-viaduct over de Leidsche Rijn en het herinrichten van de Van Sijpesteijnkade opgenomen. Op het bestemmingsplan Westflank Noord- HOV West hebben partijen beroep aangetekend en is een schorsingsverzoek ingediend. De Raad van State heeft het schorsingsverzoek toegekend in afwachting van de inhoudelijke behandeling van het inhoudelijke beroep.

Dit betekent dat de gemeente moet wachten met het uitvoeren van sommige werkzaamheden op die locatie tot de definitieve uitspraak. Hieronder leest u een uitleg hierover. Lees ook de brief aan de raadscommissie hierover.

Wat betekent dit?

De Raad van State heeft aangegeven dat het nieuwe bestemmingsplan en de omgevingsvergunning is geschorst, totdat er een uitspraak is over het inhoudelijke beroep van de eisers. Het nieuwe bestemmingsplan uit oktober 2013 en de bijbehorende omgevingsvergunning is daarmee nog niet geldend en de gemeente mag dus ook niet uitvoeren wat in dit plan is vastgelegd. Het uitstellen geldt alleen voor de werkzaamheden voor de aanleg van het HOV-viaduct en de werkzaamheden op het gebied zoals aangegeven op de overzichtskaart (met geel aangegeven).

Welke werkzaamheden gaat de gemeente nog wel uitvoeren?

Er wordt gestart met voorbereidingen voor de ontwikkelingen in het gebied, maar niet met de voorbereiding voor het HOV-viaduct. Er worden wel andere werkzaamheden uitgevoerd voor de aanleg van de nieuwe kade, zoals kabels- en leidingenwerkzaamheden, het tijdelijke dempen van een deel van de Leidsche Rijn en het verwijderen van de oude kademuur. Deze werkzaamheden starten in juni 2014. De werkzaamheden aan het HOV-viaduct starten op z’n vroegst pas na 1 oktober (en na uitspraak van de Raad van State).

Wanneer is de uitspraak van de Raad van State?

Dat is op dit moment nog onbekend.

Wat kunnen de gevolgen van de uitspraak van de Raad van State zijn?

Omdat de zitting bij Raad van State en de inhoudelijke behandeling nog niet bekend zijn, kunnen we nog niets zeggen over de mogelijke consequenties. Vooralsnog zijn er geen gevolgen voor de verwachtte opleverdatum van het HOV-viaduct (december 2015) en de Uithoflijn. Mogelijke consequenties voor de planning van deze en aansluitende werkzaamheden, weten we pas na de uitspraak van de Raad van State.

Meer informatie over het beroep aan de Raad van State , leest u in de brief aan de raadscommissie.

 Op de projectenpagina kunt u meer lezen over plannen voor de Van Sijpesteijnkade en omgeving.