Zebrapad terug op busstation centrumzijde

23 April 2014

Het pakket aan maatregelen om de verkeersstromen op busstation centrumzijde te verbeteren heeft voor een grote groep gebruikers het gewenste effect gesorteerd. Zo worden de snelle looproute naar de kantoren, de eenduidige fietsroute (rode loper) en de nieuwe oversteekplaats voor voetgangers bij de Laan van Puntenburg druk en goed gebruikt.

Alleen de maatregel om de oversteekplaats tussen de perrons te verwijderen om meer uitstaphalte te creëren voor de bussen pakt minder goed uit dan verwacht, met name voor mindervaliden en overstappers naar een andere bus. Het zebrapad tegenover de Spoorstraat wordt daarom deze week in aangepaste vorm weer teruggebracht.