Infoavond Ontwerp Forum Westzijde - 26 mei

De gemeente Utrecht organiseert een informatieavond op maandag 26 mei 2014 over het ontwerp van het Forum. U bent van harte welkom vanaf 19.00 uur in het Infocentrum Stationsgebied, Vredenburg 40. De informatiebijeenkomst start om 19.30 en duurt tot 21.00 uur. Na de plenaire presentatie kunt u vragen stellen aan de betrokkenen bij dit plan.

Een langgerekt plein

 Het Forum verbindt de hele westkant van het spoor, vanaf de Van Sijpesteijnkade tot en met de Rabobrug. Het is een langgerekt plein dat in zijn geheel op circa 7,5 meter boven de grond ligt. Het is hiermee een entree naar de kantoor- en woonontwikkelingen die daar aan (gaan) grenzen, zoals het Stadskantoor en het Beatrixtheater. Daarnaast biedt het Forum verblijfsruimte voor de (toekomstige) gebruikers van de kantoren en de woningen. Maar het Forum zal vooral de looproute zijn van en naar het station via het - inmiddels gerealiseerde - Stationsplein West.

Ruimte eronder

 Door het Forum op 7,5 meter boven de grond te realiseren, wordt ruimte gecreëerd voor de bevoorrading van het Beatrixgebouw en de bestaande en nieuwe kantoren langs de Mineurslaan. Ook kan onder het Forum de bus- en trambaan worden gerealiseerd die straks het busstation aan de westkant van het station verbindt met het Westplein/Lombokplein en de Leidscheveertunnel.

Nu informeren, formele inspraak volgt

 Deze informatieavond is geen formeel inspraakmoment. Wij zijn geïnteresseerd in uw visie op het ontwerp. Uw vragen en opmerkingen nemen wij op in een inspraakdossier. Het ontwerp, inclusief het inspraakdossier worden aangeboden aan het college van B en W. Daarmee worden uw vragen en opmerkingen onderdeel van de opgave voor de uitwerking van de gepresenteerde ontwerpvisie. Nadat het ontwerp verder is uitgewerkt, wordt een omgevingsvergunning aangevraagd voor (delen van) het Forum. Dan is er wel een formeel inspraaktraject. U wordt hiervan op de hoogte gehouden.