Informatieavond Jaarbeursplein - 13 mei

Dinsdag 13 mei 2014 is er een informatieavond over het concept ontwerpbestemmingsplan Van Sijpesteijnkwartier - Jaarbeursplein. Dit bestemmingsplan betreft het gebied op en rondom het Jaarbeursplein.

Tijd: Van 19.30 - 20.30 uur (inloop vanaf 19.00 uur) 

De gemeenteraad heeft op 3 oktober 2013 ingestemd met het Stedenbouwkundig plan Van Sijpesteijnkwartier. Het Stedenbouwkundig plan Van Sijpesteijnkwartier gaat in op de stedenbouwkundige kaders en randvoorwaarden die worden gesteld aan de (vastgoed)ontwikkelingen in het gebied. Vervolg op het stedenbouwkundig plan is een bestemmingsplan.

Het ontwerp bestemmingsplan geeft aan welke functies en bestemmingen in een gebied zijn toegestaan. Dit bestemmingsplan gaat in op de twee vastgoedontwikkelingen; het Jaarbeurspleingebouw en nieuwbouw op de plek van Leeuwensteyn. Ook de directe omgeving van beide gebouwen wordt meegenomen in dit bestemmingsplan, zoals de ondergrondse parkeergarage onder het Jaarbeursplein en de inrichting van het plein.