'Knip' Monicabrug gaat niet door; andere maatregelen voor schonere lucht

16 Juli 2014

Het college van burgemeester en wethouders stelt voor om met een reeks van verkeersmaatregelen de leefomgeving van de Weerdsingel en de Oudenoord te verbeteren. Via dosering van het autoverkeer op het Paardenveld wordt de hoeveelheid verkeer richting Oudenoord en Adelaarstraat beperkt.

Om te veel autoverkeer in Pijlsweerd te voorkomen voert de gemeente de eerder met de bewoners en ondernemers uitgewerkte voorstellen voor slimme routes in de wijk uit. De voorgenomen verkeersknip op de Monicabrug (één van de maatregelen uit het Actieplan Luchtkwaliteit van 2009) gaat niet door. De maatregelen worden in de zomer 2014 uitgewerkt en na de zomer met omwonenden en belanghebbenden besproken. In het najaar neemt het college een definitief besluit over de uitvoering van de maatregelen.

Meer informatie hierover vind je op de site van de gemeente utrecht