Voorbereidende werkzaamheden Rabobrug

11 Augustus 2014

De werkzaamheden rondom de Knoopkazerne gaan nu echt beginnen. Deze maand start de aannemer met het inrichten van een bouwplaats voor het dempen van (een deel van) de Kruisvaart. De bouwplaats ligt achter de voormalige kazerne en heeft de ingang aan de Mineurslaan aan de kant van het Beatrixgebouw.

Eerst wordt eind augustus de Kruisvaart gebaggerd en een aantal grondwerken uitgevoerd. Het verontreinigde slib uit de vaart wordt afgevoerd naar een gespecialiseerd depot. In september wordt het water gedempt met schoon zand. De vrachtwagens met zand rijden via de Mineurslaan Zuid (kant Beatrixgebouw) het werkterrein op en af. In september sloopt de aannemer ook een aantal kademuren en trekt hij damwanden uit de grond. Dit kan enige geluids- en trillingoverlast geven. Deze werkzaamheden vinden alleen overdag en doordeweeks plaats. Begin november zijn de werkzaamheden gereed.

Het dempen van het deel van de Kruisvaart rondom de kazerne is nodig om de bouw van de Rabobrug mogelijk te maken, die op deze plek straks begint. Het fiets- en voetpad vanaf de brug sluit straks op deze plek aan op het bestaande fiets- en voetpad op de Croeselaan.

Nieuwbouw fietsenstalling en start werkzaamheden Rabobrug 

Halverwege 2015 wordt gestart met de bouw van de Rabobrug, de loop- en fietsbrug over het spoor. In de loop van 2016 start de bouw van een openbare fietsenstalling achter de Knoopkazerne, onder andere voor bezoekers van het bus- en treinstation. Beide zijn begin 2017 gereed. De nieuwe brug en fietsenstalling worden met een verhoogde looproute verbonden met de gebouwen in de omgeving (Rabobank, Knoopkazerne, stationshal, Beatrixgebouw). Deze verhoogde looproute vormt het ‘Forum Zuid’ en sluit straks aan op het verhoogde niveau rond het nieuwe Stadskantoor, bovenaan de nieuwe trappen op het Jaarbeursplein. Op deze manier kunnen voetgangers rustig en veilig door het gebied lopen, terwijl de bussen en het expeditieverkeer daaronder hun routes volgen.