Werkzaamheden in en om fietsenstalling Smakkelaarsveld

Vanaf dinsdag 26 augsutus zijn er werkzaamheden op het Smakkelaarsveld. Het bestaande riool wordt in fases vanuit het hoofdriool van de Catharijnesingel doorgetrokken over het Smakkelaarsveld richting Leidseveertunnel.

Het werkterrein ligt gedeeltelijk op het terrein van de (beheerde) fietsenstalling. Daarom worden daar een aantal fietsenrekken verwijderd, vier bomen gekapt, en de in-/uitgangen van de fietsenstalling gewijzigd.

Eind oktober zijn deze werkzaamheden afgerond en worden de fietsenrekken weer teruggeplaatst.

Fietsen verwijderen

Op dinsdag 26 augustus wordt een aantal fietsenrekken verwijderd uit de beheerde fietsenstalling en uit de onbeheerde stalling op het Smakkelaarsveld. Fietsen die dan nog in deze rekken staan, worden overgebracht naar het Fietspunt. Meer info: cu2030.nl/fietsweg.

Fietsenrekken terug

In de week van 1 september worden de fietsenrekken die dit voorjaar zijn weggehaald langs de busbaan weer teruggeplaatst. Het totaal aantal fietsenrekken op het Smakkelaarsveld blijft hierdoor op hetzelfde niveau.  

Inrichten werkterrein, wijzigingen voor fietsers

Het werkterrein wordt rondom afgezet met hekken. Dit betekent dat in de week van 1 september de ingang naar de stalling aan de kant van de Leidseveer wordt afgesloten. Om de hoek aan de Catharijnesingel wordt een tijdelijk fietspad aangelegd naar de hoofdingang van de stalling. De route naar de ingang wordt met borden en spandoeken aangegeven. De ingang naar de beheerde stalling tegenover de fietsloods wordt een stukje opgeschoven richting het station. Het fietspad langs de fietsloods wordt bij de aansluiting op de Leidseveer een paar meter verlegd. Het fietsverkeer kan gewoon doorgang vinden.

De aan- en afvoer van bouwmaterialen naar het werkterrein gebeurt vanuit de Leidseveertunnel, via de Leidseveer; voor begeleiding van het fietsverkeer worden verkeersleiders ingezet.