Jaarbeursplein en omgeving klaar voor metamorfose

Jaarbeursplein in oktober 2014

4 November 2014

Het college van burgemeester en wethouders heeft een aantal besluiten genomen die de bouw van het Jaarbeurspleingebouw en de parkeergarage onder het Jaarbeursplein verder mogelijk maken. Het bestemmingsplan Van Sijpesteijnkwartier-Jaarbeursplein is vastgesteld en wordt voorgelegd aan de gemeenteraad.

In dit bestemmingsplan worden de kaders en randvoorwaarden gesteld voor vastgoedontwikkelingen in het Van Sijpesteijnkwartier. Hierbij gaat het om de ontwikkeling van het Jaarbeurspleingebouw, het gebouw dat komt tussen de tramhalte en het plein, de herontwikkeling van het Leeuwensteyngebouw tot WTC en de ondergrondse Jaarbeurspleingarage. Ook de directe omgeving van deze gebouwen is meegenomen.

Daarnaast vraag het college de raad om een krediet beschikbaar te stellen voor de bouw van de Jaarbeurspleingarage. Deze ondergrondse parkeergarage is bedoeld voor zowel bestaande gebruikers, onder andere NH-hotel, Sijpesteijngebouw,  als de toekomstige gebruikers van onder andere het Jaarbeurspleingebouw en het Noordgebouw aan de oostzijde van het station. Deze garage krijgt drie ondergrondse lagen met ruimte voor 730-800 auto’s. Door strenge normen en dubbelgebruik worden veel minder openbare plekken gerealiseerd dan de eerder geplande 1.700 en ook een stuk minder dan de 1020 plekken die tot 2012 beschikbaar waren in de bovengrondse parkeergarage op het Jaarbeursplein. De oude situatie van een grote parkeergarage boven de grond wordt hiermee definitief verleden tijd. Dit levert een kwalitatief betere openbare ruimte op.