Archeologen aan het werk op Stationsplein oost en Paardenveld

19 November 2014

Momenteel zijn er op twee bouwlocaties archeologische werkzaamheden.

Op het Paardenveld zijn archeologen aan het werk. Hier worden zoeksleuven gegraven ter voorbereiding van het toekomstige diepriool.

In de sleuf hebben de archeologen onder het asfalt van het Paardenveld een muurwerk gevonden. Op diverse kaarten uit de periode 1569-1572 staat ongeveer op deze plaats, de Sint Corneliskapel afgebeeld. Van deze kapel is behalve het jaar van de sloop, namelijk 1578, weinig bekend. Misschien maakt het muurwerk onderdeel uit van deze kapel. Op de, meestal zeer betrouwbare kaart van Jacob van Deventer uit 1569/1570 staat de kapel meer naar het zuid westen afgebeeld (de rode cirkel op de uitsnede: foto 4 hierboven). Op de uitsnede van de kopergravure van Frans Hogenberg uit 1572 staat de Corneliskapel echter afgebeeld op de plaats waar nu gegraven wordt.

Het verdere bouwhistorisch en archeologisch onderzoek zal uitsluitsel moeten geven over welke muurresten hier zijn aangetroffen.

Update:

Er zijn inmiddels wat mensen bijgehaald: betreft 19e eeuws gemetseld riool dat uitkwam op de singel.

Stationsplein oost

In de bouwput van Stationsplein oost, over een aantal jaar de grootste fietsenstalling ter wereld, wordt de ontgraving van de bouwput archeologisch begeleid. Tijdens het ontgraven krijgen archeologen nog de kans om in de ondergrond te speuren naar bewoningssporen en sporen van de oude Rijnbedding. De Rijn vormde in de Romeinse tijd de noordgrens van het Romeinse Rijk en was tevens een belangrijke transportroute voor personen (militairen) en goederen. Door de tijd heen heeft de Rijn een cruciale rol gespeeld in het ontstaan van de stad Utrecht.