Start bouw 'Rabobrug' in maart

9 December 2014

Maart 2015 start de bouw van de fiets- en loopbrug over het spoor, de 'Rabobrug': de voorbereidingen zijn in volle gang. De gracht rondom de Knoopkazerne is gedempt. De komende periode worden de damwanden uit de grond getrokken. In februari zijn deze voorbereidingen klaar. Alle werkzaamheden worden overdag uitgevoerd. Erna start de bouw van de brug, de brug moet eind 2016 klaar zijn.

In opdracht van de gemeente bouwt ProRail in 2015-2016 een brug voor fietsers en voetgangers over het spoor tussen de Croeselaan en het Moreelsepark. Deze brug, met de werktitel ‘Rabobrug’, vormt straks een belangrijke verbinding tussen de binnenstad en de westkant van de stad. De brug moet eind 2016 klaar zijn.

Rond het voormalige defensieterrein van de Knoopkazerne lag een heuse tankgracht die was verbonden met de Kruisvaart. Deze gracht is grotendeels gesloopt, om plaats te maken voor de brug en een fiets- en wandelpad naar de Croeselaan. Beton en staal uit vloeren en wanden worden gescheiden en hergebruikt. De bodem van de gracht is ontdaan van slib en wordt volgestort met schoon zand.

Omgeving van de brug 

Het Bestemmingsplan 'Westflank Zuid' is 30 oktober vastgesteld door de Utrechtse gemeenteraad. Dit plan maakt het mogelijk om op termijn te bouwen aan twee nieuwe kantoorgebouwen, een parkeergarage en een gebouw met ruimte voor wonen en werken. Ook maakt het plan het mogelijk om de Knoopkazerne te ontwikkelen tot Rijkskantoor. Ook komt er een openbare fietsenstalling en een verhoogde looproute en plein dat de verschillende gebouwen verbindt.

Knoopkazerne wordt Rijksvergadercentrum

Het Rijksvastgoedbedrijf bereidt de renovatie en uitbreiding van de Knoopkazerne voor. Deze voormalige kazerne van het ministerie van Defensie wordt omgebouwd tot een Rijksvergadercentrum. Er komen in het gebouw verschillende soorten flexwerkplekken en een vergader- en congrescentrum voor Rijksambtenaren uit het hele land. De herontwikkeling start in 2016 en is eind 2017 klaar.