Vastgoedlocatie Zuidgebouw is in trek

11 Maart 2015

De belangstelling voor het bouwen van het toekomstig Zuidgebouw is groot. Ontwikkelaars zien boven op het toekomstige bus- en tramstation aan het Stationsplein oost naast Utrecht Centraal, vooral meerwaarde voor woningbouw, aangevuld met andere functies. Hoewel het Zuidgebouw pas in 2017 gebouw wordt, moet nog dit jaar het contract getekend zijn. Dit omdat bij de bouw van het toekomstig bus-, tramstation, hier rekening mee moet worden gehouden.

De gemeente heeft na een eerste ronde drie ontwikkelaars geselecteerd die meedoen aan de tweede ronde. In de visies van de marktpartijen staat dat zij in plaats van kantoren meer mogelijkheden zien voor woningen op deze locatie, aangevuld met andere functies. De komst van woningen op deze plek zorgt voor meer levendigheid en veiligheid in het gebied, met name buiten kantoortijden.

Ontwikkelaars hebben ook aangegeven graag de vierkante meters voor woningbouw uit te breiden ten opzichte van de huidige opgenomen 15.000 m2. Het gaat om maximaal 3.500 m2. Dit past binnen het Stedenbouwkundig Plan. De parkeerbehoefte van het nieuwe Zuidgebouw, ook van de eventuele extra vierkante meters, wordt ingevuld door de Jaarbeurspleingarage. Het college vraagt de raad om de gevraagde uitbreiding mogelijk te maken.

Wensenlijsten van de omgeving

Gelijktijdig met het selectietraject heeft de gemeente bijeenkomsten gehouden met belanghebbenden uit de omgeving van het toekomstige gebouw. In die bijeenkomsten zijn twee wensenlijsten opgesteld: over het gebouw en over de relatie met de omgeving met de toekomstige ontwikkelaar. Aan de ontwikkelaars wordt gevraagd deze wensen zo goed mogelijk te verwerken in hun schetsontwerp. Of en hoe deze wensen zijn meegenomen in het ontwerp, is een van de onderdelen waarop de gemeente de uiteindelijke ontwikkelaar selecteert. Meer informatie over de omgevingsparticipatie is te vinden op www.cu2030.nl/meedenkenoverhetzuidgebouw.

Bouwen aan gezonde toekomst

Het college laat verder weten dat de ingediende visies blijk geven van de ambities van de gemeente voor een toekomstbestendige, duurzame aanvulling voor het Stationsgebied. Een voorbeeld  hiervan is om het ontwerp van het Zuidgebouw op duurzame wijze uit te werken zodat het een certificering kan krijgen door energiezuinige concepten en het toevoegen van groene daken.