Meer details weten? Dat kan.

21 Mei 2015

Wil je in meer detail lezen over de stand van zaken in het Utrechtse Stationsgebied; dat kan. De Bestuursrapportage Stationsgebied 2015 is  door het Utrechtse college van burgemeester en wethouders uitgebracht. In deze jaarlijkse rapportage staat een terugblik en vooruitblik van de stand van zaken in het hele Stationsgebied.

Het afgelopen jaar en dit voorjaar zijn er grote slagen gemaakt met de plannen voor verschillende nieuwe gebouwen.

De meeste projecten voor fietspaden, wegen, de singel en openbare ruimte lopen op schema. Zo wordt er hard gewerkt om eind dit jaar het water in de het eerste deel van de singel terug te brengen. En wie door de hal van Utrecht Centraal loopt ziet inmiddels de nieuwe hal steeds duidelijker zichtbaar worden. Na de komende zomer wordt gestart met de laatste bouwstap.

De Grondexploitatie ziet er gezond uit. De accountant, Deloitte, is van mening dat de gemeente de dynamiek van het Stationsgebied in toereikende mate onderkent en beheerst.

De bestuursrapportage is hier te lezen en te downloaden.