Spiksplinternieuw perron op Utrecht Centraal: open op maandag 13 juli

9 Juli 2015

Op maandag 13 juli krijgen treinreizigers op Utrecht Centraal er een spiksplinternieuwe perron bij, voor de nieuwe sporen 20 en 21.

Ook de perrons voor de sporen 14/15 en 18/19 gaan deze zomer volledig op de schop.

De sporen 15 en 18 worden compleet vernieuwd en opgeschoven, terwijl het tussenspoor (16) definitief verdwijnt.

Later deze zomer komen ook de sporen 12 en 14 aan de beurt, waarbij het tussenspoor (13) komt te vervallen. Het vervallen van de twee tussensporen levert ruimte op om het perron van spoor 14/15 breder te maken over een totale lengte van 350 meter. Want het groeiend aantal reizigers moet de ruimte krijgen. In een latere fase wordt ook het perron van de sporen 18/19 verbreed.

Voorbereidingen

Voordat de werkzaamheden aan het perron van spoor 14/15 kunnen beginnen, moet er eerst flink worden ‘opgeruimd’. Er verdwijnen in het weekend van 10,11,12 juli onder meer bovenleidingportalen, sporen en drie wissels van elk een enorme omvang. Gelukkig kan de spoorwegkraan ze in één stuk wegtakelen, waardoor het lukt om deze klus in één weekend te klaren.

Later in de zomer verdwijnen er nog een paar wissels. Ook wordt dit weekend het spiksplinternieuwe perron voor de nieuwe sporen 20 en 21 - aangesloten en op maandag in gebruik genomen.

Steunpilaar

Verder wordt op donderdag 16 juli de betonnen fundatie van een steunpilaar uit de grond gehaald, tussen spoor 16 en 18 onder de stationshal. Op die plek komen straks nieuwe sporen. De werkzaamheden staan gepland tussen 7.00 en 19.00 uur.

Het resultaat?

Uiteindelijk draait het allemaal om een snellere doorstroom van treinen. Alle sporen komen in vaste banen te liggen, vrij van elkaar. Zo hoeven treinen elkaar minder vaak te kruisen of op elkaar te wachten. Er is al heel veel werk verzet, maar ook nog veel te doen. Ondertussen is de ‘winkel’ tijdens de verbouwing gewoon open. Doordeweeks blijven alle treinen gewoon rijden. Alleen bestaat de kans dat sommige op andere perrons stoppen dan gebruikelijk.

Feiten en cijfers

Wat gebeurt er in het weekend van 10 juli 23.00 uur - 13 juli 05.30 uur?

1. De sloop van 7 bovenleidingportalen

2. Verwijdering van 3 wissels

3. Verwijdering van 400 meter spoor

4. Verplaatsing van 10 palen voor de nieuwe perronkap op perron 6 en 7

5. Sporen op 4 locaties opnieuw aangesloten

6. Verplaatsing van een wissel

Na dit weekend begint de verbreding van het perron voor spoor 14/15.