Nieuwe bouwende partijen in Stationsgebied Utrecht

14 Juli 2015

Gemeente Utrecht gaat met twee nieuwe partijen samenwerken in het stationsgebied. VolkerWessels bedrijven Van Hattum en Blankevoort en Visser & Smit Bouw hebben de opdracht gekregen voor de voorbereiding en de bouw van de ondergrondse parkeergarage en het nieuwe Jaarbeursplein.

Ontwikkelaar ABC Vastgoed heeft de voorlopige gunning gekregen voor de ontwikkeling van het toekomstig Zuidgebouw.

Beide partijen zijn als beste naar voren gekomen uit een uitgebreid selectieproces van meerdere partijen.

Jaarbeursplein en parkeergarage

Aan de westkant van Utrecht Centraal ligt over een aantal jaar het vernieuwde Jaarbeursplein met daaronder een ondergrondse parkeergarage. De aanbesteding van de Jaarbeurspleingarage en het bovenliggende plein is gestart nadat de gemeenteraad afgelopen januari de kredietverlening voor deze garage goedkeurde. De inschrijvingen zijn beoordeeld op thema’s zoals omgeving, fasering, bodem en duurzaamheid, beheer, onderhoud, exploitatie, organisatie en kostenbeheersing. De Jaarbeursplein-parkeergarage krijgt maximaal 800 parkeerplaatsen. De komende periode wordt de uitvoering voorbereid, zodat begin januari 2016 de bouw van de garage kan starten. In 2018 wordt de Jaarbeurspleingarage tegelijk met het vernieuwde Jaarbeursplein opgeleverd.

Voorlopige contractspartij Zuidgebouw Stationsgebied

ABC Vastgoed heeft, samen met VenhoevenCS architecture+urbanism en Westplan Investors, het beste plan ingeleverd voor de realisatie van het Zuidgebouw. Dit gebouw komt op het dak van het toekomstig bus- en tramstation (het huidige busstation Centrumzijde), naast Utrecht Centraal Station. Het Zuidgebouw omvat maximaal 18.500 m2 en bestaat uit woningbouw en aanvullende commerciële voorzieningen. Eind dit jaar moet de ondertekening van de bilaterale ontwikkelovereenkomst plaatsvinden. Op dat moment wordt ook de inhoud van het plan openbaar gemaakt. Het bestemmingsplan voor het Zuidgebouw wordt na de zomer ter visie gelegd. In het vierde kwartaal 2016 start de bouw van de tafelconstructie waarop het Zuidgebouw moet komen. Eind 2018 is het gebouw naar verwachting gereed.

Omgeving nauw betrokken

Bijzonder aan dit gunningstraject is dat bewoners en bedrijven uit de omgeving een rol hadden in het proces. Zij hebben wensenlijsten over het gebouw en over de omgang met de omgeving opgesteld. De drie partijen is gevraagd deze wensen zo goed mogelijk te verwerken. En waar dit niet mogelijk was, toe te lichten waarom dit niet gedaan is. Na de zomer gaan de gemeente en ABC Vastgoed verder in gesprek met deze participatiegroep.

Het college van burgemeester en wethouders heeft de gemeenteraad een brief gestuurd over de gunningen.