Keihard uit Friesland: staal voor de Moreelsebrug

14 September 2015

De Moreelsebrug komt steeds dichterbij, nu nog lastig voor te stellen maar eind volgend jaar kun je er overheen wandelen.

De afgelopen tijd is hard gewerkt om het ontwerp klaar voor uitvoering te maken en zijn de bomen uitgezocht. Met 3d-technieken zijn alle details in kaart gebracht en technisch uitgewerkt.

De bouw in Utrecht is gestart in juni, toen de aannemer het bouwterrein in gebruik heeft genomen en de eerste palen de grond in zijn gegaan.

Minder zichtbaar is de bouw in Friesland. De brug wordt gebouwd in zes delen. Deze worden geprefabriceerd in een fabriek in Friesland: vrij van regen en wind en andere mogelijke verstoringen onder optimale omstandigheden.

Vervolgens komen de delen kant en klaar op de bouwplaats aan en hoeven daar alleen nog geplaatst en gemonteerd te worden. De werkzaamheden op locatie in Utrecht blijven zo tot een minimum beperkt.

De buitenkant van de brug bestaat uit staalplaat van 12 mm dik en wordt computergestuurd gesneden. Eveneens grotendeels geautomatiseerd worden de verschillende onderdelen vervolgens aan elkaar gelast en daarna voorzien van een beschermende coating.

Het deel van de brug dat nu gemaakt wordt is 39 meter lang en bestaat uit twee parallelle liggers, V-vormige draagpylonen en stalen boombakken. De pylonen zijn zo'n acht meter hoog. De boombakken komen onder het brugdek.

Gezamenlijk vormen de delen die nu in productie zijn straks de brugoverspanningen bij busstation Jaarbeurszijde. Dit eerste stuk brug is dit najaar klaar en gaan dan op transport naar Utrecht. Het transport vindt zowel over de weg als over het water plaats. De onderdelen zijn hierdoor zo groot mogelijk aan te leveren, wat de montagetijd op locatie minimaliseert. De tijd en ruimte om de delen boven het drukke spoor te plaatsen is immers beperkt. De brugdelen worden voornamelijk tijdens de weekenden geplaats in korte treinvrije perioden. Het treinverkeer wordt dan omgeleid naar de andere deel van het spoortracé.

Afbouw van de brug met bijvoorbeeld glazen balustrades en elektra-aansluitingen vindt plaats wanneer de brugdelen eenmaal staan. De oplevering en ingebruikname van de Moreelsebrug is gepland eind 2016.

Foto's: Leon van Woerkom, cepezed