Healthy Urban Boost: van Toekomstvisie naar Structuurvisie

1 Oktober 2015

Hoe gaan we wonen, werken en recreëren in het toekomstige centrum aan de westkant van het station? Hoe gaan we om met groen, verkeer en parkeren? Hoe krijgt de beloofde ‘Healthy Urban Boost’ uit de Toekomstvisie gestalte?

Deze, en nog andere, zaken komen straks aan de orde in de Structuurvisie Utrecht Centrum West. In het voorjaar 2016 krijgen bewoners van Utrecht uitgebreid gelegenheid om mee te praten over onderdelen van de Structuurvisie. In de brief van het college aan de Raadscommissie Stad & Ruimte staat welke stappen genomen worden voor het opstellen van deze Structuurvisie en hoe het participatietraject er uit ziet.