Inloopavond Zuidgebouw - 15 oktober

Op de plek waar nu het busstation Centrumzijde is, naast Utrecht Centraal, komt straks een bus- en tramstation met daar bovenop een gebouw. Hiervoor is een ontwerpbestemmingsplan gemaakt. Dit plan maakt het o.a. mogelijk om op deze locatie te bouwen aan het Zuidgebouw; een gebouw met voornamelijk woningen met aanvullende commerciële voorzieningen. Dit bestemmingsplan is opgesteld door de gemeente Utrecht en ligt nu ter inzage.

De gemeente Utrecht organiseert een inloopavond op donderdag 15 oktober 2015. U bent van harte welkom tussen 18.30 - 20.30 uur in het Infocentrum Stationsgebied, in de hal van het Stadskantoor, Stadsplateau 1. Tijdens deze avond liggen het bestemmingsplan en de onderzoeksrapporten ter inzage en kunt u uw vragen stellen aan de makers van dit plan.

Bestemmingsplanprocedure

Het ‘ontwerpbestemmingsplan Zuidgebouw’ ligt met ingang van vrijdag 18 september 2015 gedurende zes weken, dus tot en met donderdag 29 oktober 2015, ter inzage. Het bestemmingsplan is digitaal raadpleegbaar:

• via de landelijke site www.ruimtelijkeplannen.nl;

• via de gemeentelijke website www.utrecht.nl/bestemmingsplannen (hier zijn ook de onderzoeksrapporten

raadpleegbaar).

Een papieren versie, inclusief de onderzoeksrapporten, ligt ter inzage bij:

Balie Bouwen Wonen en Ondernemen

Stadskantoor, Stadsplateau 1, geopend van maandag tot en met vrijdag (zonder afspraak) van 9.00 tot 17.00 uur.

Indienen van een zienswijze

Gedurende de bovengenoemde termijn van terinzagelegging kan een ieder schriftelijk of mondeling zijn zienswijze omtrent het ontwerpbestemmingsplan indienen bij:

De gemeenteraad van Utrecht

Ruimtelijke en Economische Ontwikkeling, afdeling Gebiedsontwikkeling

Ter attentie van de heer drs. ing. R.W.C. Crusio

Postbus 16200

3500 CE Utrecht

Onder vermelding van: zienswijze ontwerpbestemmingsplan Zuidgebouw, Stationsgebied.

Voor het mondeling indienen van zienswijzen kunt u tijdens werkdagen telefonisch (op nummer 030 - 286 02 78) een afspraak maken tot drie werkdagen vóór de afloop van de termijn van de terinzagelegging. U kunt een zienswijze niet via e-mail of anderszins digitaal indienen.

Planning werkzaamheden

Naar verwachting starten de werkzaamheden aan het Zuidgebouw en het bus- en tramstation in het vierde kwartaal van 2016. Eind 2018 moeten het gebouw en het onderliggende bus- en tramstation klaar zijn.