Nieuw ontwerp Croeselaan biedt fietsers en voetgangers ruim baan

19 November 2015

De Croeselaan wordt een groene zone met ruim baan voor fietsers en voetgangers. Dat staat in het Voorlopig Ontwerp dat het college 17 november heeft goedgekeurd. Het gaat om het deel tussen het Westplein en de Van Zijstweg. Het ontwerp zorgt voor een goede aansluiting van de Croeselaan op het toekomstige Jaarbeursplein met de onderliggende parkeergarage en de ontwikkelingen van het Jaarbeursterrein.