Plannen smeden voor de toekomst in het Stadslab

25 Februari 2016

Het oude, historische centrum van Utrecht krijgt aan de andere van het spoor een mooie nieuwe, duurzame en groene evenknie: het Nieuwe Centrum. Het gebied waar ook Jaarbeurs is gevestigd wordt de komende jaren herontwikkeld tot een volwaardig centrumgebied met ruimte voor werken, wonen en uitgaan. De uitgangspunten voor de herontwikkeling staan in de Toekomstvisie Utrecht Centrum: Healthy Urban Boost en worden dit jaar uitgewerkt in een Structuurvisie.

Meedenken met de plannenmakers in het Stadslab
De plannenmakers – stedenbouwkundigen en projectleiders - van de Structuurvisie zijn dagelijks te vinden in
het Stadslab op de 6e verdieping van het Stadskantoor. Het Stadslab is een tijdelijke werkruimte, met plannen en tekeningen aan de muur en een maquette op tafel. Wie met de plannenmakers mee wil denken over een van de zeven thema’s van de Structuurvisie is iedere donderdag tussen 16.00 en 17.00 uur welkom in het Stadslab. Maak vooraf een afspraak met Matei Klewer via 030 286 00 00 of via m.klewer@utrecht.nl dan bent u er zeker van dat iemand u ontvangt.  

Zeven thema’s binnen de Structuurvisie 
Het Nieuwe Centrum ontstaat tussen nu en 2030 stapsgewijs. De eerste stap is het uitwerken van de Toekomstvisie naar een Structuurvisie. Hoe gaan we er wonen, werken en recreëren? Hoe gaan we om met groen, verkeer en parkeren? Hoe krijgt de Healthy Urban Boost uit de Toekomstvisie gestalte? Deze, en nog andere, zaken komen aan de orde in de Structuurvisie voor het nieuwe centrum. Een tussenstap wordt gevormd door zeven inspiratiedocumenten. Dit zijn boekwerkjes waarin ideeën, inzichten, voorbeelden en keuzes gebundeld zijn over de zeven belangrijke thema’s voor het Nieuwe Centrum. Deze thema’s zijn: Identiteit, Structuur, Mobiliteit & Parkeren, Duurzaamheid, Gezondheid, Stad op ooghoogte en Ontwikkelstrategie.

Stadslab, Stadsgesprek, Klankbordgroep
Op weg naar de totstandkoming van de Structuurvisie is er op allerlei manieren gelegenheid voor iedereen om mee te denken. Zo is er het Stadslab om ideeën voor bijvoorbeeld tijdelijke invullingen en projecten voor te leggen. Of om belangen te bespreken en van gedachten te wisselen met de plannenmakers. In de loop van dit jaar verwachten we een stadsgesprek te organiseren aan de hand van de zeven inspiratiedocumenten. Wanneer dit stadsgesprek plaatsvindt, en hoe dit wordt vormgegeven, wordt te zijner tijd bekendgemaakt. 

Ook is er een klankbordgroep ingesteld – waarin veel belanghebbenden zijn vertegenwoordigd – die met de gemeente meedenkt over het hele proces en over de thema’s. Naar verwachting zal begin 2017 de formele inspraak over de Structuurvisie plaatsvinden.