Bijeenkomst over Croeselaan - donderdag 24 maart

Het deel van de Croeselaan tussen het Beatrixgebouw en de Van Zijstweg heeft op papier al een nieuwe inrichting gekregen. De uitgangspunten van dit ontwerp zijn in november vorig jaar door het college vastgesteld. Hoe dit eerste deel precies gaat aansluiten op het deel van de Croeselaan na de Van Zijstweg, is nog in ontwikkeling. Daar willen we het graag met u als betrokkene of omwonende over hebben.

Wat Bijeenkomst Croeselaan aansluiting nieuw ontwerp op bestaand deel
Waar Stadskantoor (Stadsplateau 1, Utrecht), op de zesde verdieping, zaal V32
Wanneer Donderdag 24 maart 2016
Hoe laat 19.00 uur inloop met koffie en thee. 19.30 uur start van de bijeenkomst.

We bespreken deze avond de uitgangspunten van het nieuwe ontwerp van de Croeselaan. De landschapsarchitect is hierbij aanwezig. Daarna hebben we het over de manier waarop we uw wensen en zorgen kunnen opnemen in dit deel van het ontwerp. U kunt zich inschrijven om dit voorjaar enkele avonden hierover mee te denken.

De uitgangspunten van het nieuwe ontwerp:
Het ontwerp beslaat het gebied vanaf het Beatrixgebouw tot de kruising met de Van Zijstweg.

 • de weg wordt ingericht als een 30 km zone;
• de afsluiting voor auto’s (‘knip’) verschuift naar voor het Beatrixgebouw;
• er wordt een brede middenberm aangelegd met vijf rijen bomen en een voetpad;
• aan de kant van de woningen komt een vrijliggend, tweerichtingenfietspad;
• het autoverkeer rijdt ‘heen’ aan de kant van het station, hier is de ontsluiting van de ondergrondse parkeergarage, en rijdt met een lus ‘terug’ aan de kant van de woningen;
• de afstand tussen de woningen en het autoverkeer is meer dan 20 meter;
• aan de kant van de woningen komt een stoep van circa zes meter breed.

Ontwerp inzien
U kunt het ontwerp inzien op www.cu2030.nl/croeselaan. Daar ziet u het ontwerp met fietsstrook, autoweg, parkeerstrook en groen en enkele schetsen van hoe het er op ooghoogte uit komt te zien.

Hoe gaat het verder?
Nu het college in november 2015 akkoord is gegaan met bovenstaande uitgangspunten wordt het ontwerp op detail verder uitgewerkt. De verwachting is dat het hele ontwerp, inclusief de aansluiting van het nieuwe op het bestaande deel, eind 2016 gereed zal zijn. De werkzaamheden aan de herinrichting van de Croeselaan beginnen in 2017. In 2018 moet dit werk klaar zijn.