Jaarbeurs en gemeente Utrecht tekenen voor gezonde, duurzame ontwikkeling van het Jaarbeursterrein

22 Maart 2016

De gemeente Utrecht en Jaarbeurs tekenen woensdag 23 maart de 'Bestuurlijke overeenkomst Jaarbeursterrein'. Hiermee wordt de herinrichting het centrum van Utrecht aan de westkant van Utrecht Centraal verder mogelijk gemaakt.

Nu het bestuur van Jaarbeurs en het college van burgemeester en wethouders hebben ingestemd met de voorwaarden voor de herontwikkeling, kunnen de plannen voor dit gebied concreet worden. De gemeenteraad ging eerder al akkoord met de voorgestelde ruiling van grondposities en de omzetting van erfpachtrechten.

Jaarbeurs gaat haar activiteiten op een kleiner gebied concentreren (klik voor plattegrond). Hierdoor komt er dichtbij het station acht hectare grond vrij voor de ontwikkeling van het nieuwe centrum. Tussen beurshallen en stadscentrum wordt een hoogwaardige wandelroute aangelegd met groenvoorzieningen. Langs de route komen diverse recreatieve, culturele en commerciële attracties. De nu gemaakte afspraken maken het voor Jaarbeurs mogelijk het complex de komende 10 jaar te transformeren en te verduurzamen. Omdat het parkeerterrein van de Jaarbeurs wordt geconcentreerd aan de overzijde van het Merwedekanaal, kan het verkeer richting Jaarbeurs het parkeerterrein makkelijker bereiken. Van daaruit kunnen bezoekers zowel naar de Jaarbeurs als naar andere delen van het centrum gaan.

Wethouder Stationsgebied Victor Everhardt: “Een historische stap op weg naar een gezonde en duurzame uitbreiding van het stadscentrum. We kunnen nu samen aan de slag om in dit deel van Utrecht te kunnen bouwen aan een gezonde toekomst voor onze stad. Dit gebied wordt het voorbeeld van gezond leven in de stad, een voorbeeld van wat we als stad bedoelen met Healthy Urban Living. Dit betekent een energie-efficiënt en groen gebied dat aantrekkelijk en toegankelijk is voor iedereen die er woont, werkt of op bezoek komt”. De gemeente werkt de komende tijd de toekomstvisie ‘A Healthy Urban Boost’ uit in een structuurvisie voor het Nieuwe Centrum

Henk Broeders, directievoorzitter Jaarbeurs: ‘Met deze ondertekening markeren we het einde van een periode waarin Gemeente Utrecht en Jaarbeurs lang en intensief onderhandeld hebben, met een mooi afgewogen resultaat, waar beide partijen tevreden over zijn. Maar we markeren ook, belangrijker nog, het begin van een nieuwe fase voor Jaarbeurs: verankerd in Utrecht, klaar om haar rol te spelen om handel in beweging te zetten. Maar ook klaar om haar bijdrage te leveren aan de Healthy Urban Boost die we rondom het station gaan geven.’

De herontwikkelingsplannen van Jaarbeurs en gemeente vinden gefaseerd plaats tussen nu en 2030.