Het is rond, we gaan rond

17 Mei 2016

De Utrechtse binnenstad wordt weer helemaal omsingeld. Een lang gekoesterde wens van de stad gaat in vervulling. Een compleet rondje Oudegracht-Catharijnesingel varen is vanaf 2020 mogelijk.

Het herstel van de singel is in volle gang, eind 2015 werd het eerste stuk nieuwe singel geopend. Stapsgewijs wordt verder gewerkt in de richting van de Marga Klompébrug bij het Moreelsepark. Voor het herstellen van het laatste stuk, tot aan Hotel Karel V, was de financiering nog niet rond. In de Voorjaarsnota die het Utrechtse college van burgemeester en wethouders op 17 mei heeft gepresenteerd zijn die financiën geregeld. 

Het college stelt aan de gemeenteraad voor om 9 miljoen euro te reserveren om ook het laatste stukje singel te herstellen. De komende weken bespreekt de gemeenteraad op meerdere momenten deze en andere voorstellen. Op 7 juli neemt de gemeenteraad een besluit over de hele voorjaarsnota.

Een compleet rondje Oudegracht-Catharijnesingel varen is dan vanaf 2020 mogelijk.