Hotel en woningen aan Jaarbeursplein stap verder

14 Juni 2016

Het Stationsgebied krijgt circa 350 nieuwe woningen en een hotel, midden in de stad. Het college ging vandaag akkoord met de overeenkomst tot ontwikkeling en uitgifte in erfpacht en recht van opstal met Amrâth Hotels voor een hotel en woningen aan het Jaarbeursplein. De overeenkomst was in november vorig jaar al getekend onder voorbehoud van het sluiten van de Ontwikkelovereenkomst met de Jaarbeurs. Nu deze formeel getekend is, kan Amrâth Hotels de plannen verder uitwerken.

De eerste plannen voor het hotel met woningen dateren uit 2003. Duurzaamheid en gezonde verstedelijking zijn nu belangrijke uitgangspunten in Utrecht. Amrâth Hotels heeft in het hernieuwde ontwerp van architectenbureau Tangram rekening gehouden met ‘A Healthy Urban Boost’, de door de raad vastgestelde toekomstvisie voor dit deel van het Stationsgebied. Uit het schetsontwerp blijkt een hoge ambitie voor duurzaamheid. Zo worden bijvoorbeeld zonnepanelen in de gevel van het gebouw verwerkt. 

Hotel en woningen
Amrâth Hotels bouwt een 4-sterren hotel met zo'n 250 kamers en circa 350 woningen. Het wordt een luxe viersterren hotel met een full service aanbod zoals een bar, restaurant, hotelshops, congreszalen en een fitnessruimte. Boven het hotel komen 22 verdiepingen met koop- en/of huurwoningen, gevarieerd in opzet en maatvoering. In de kelder van het gebouw komt een parkeerfaciliteit voor de bewoners. Voor het parkeren van bezoekers van het hotel en de woningen wordt gebruik gemaakt van de Jaarbeurspleingarage. De krappe Utrechtse hotelmarkt, de internationale aantrekkelijkheid van het stationsgebied en de locatie van dit nieuwe hotel zo vlak naast de Jaarbeurs en met kantoren omringd, maken het hotel uiterst geschikt voor de zakelijke markt. De raad wordt gevraagd in te stemmen met het voorgenomen hotelprogramma. 

Planning
Op dit moment wordt het Voorlopig Ontwerp (VO) gemaakt. De verwachting is dat het VO in juni 2016 beschikbaar komt. Het Definitief Ontwerp (DO) wordt in februari 2017 verwacht. Om deze ontwikkeling ook publiekrechtelijk mogelijk te maken, wordt het bestemmingsplan voorbereid. Volgens planning zal het bestemmingsplan in het eerste kwartaal 2017 ter vaststelling worden voorgelegd aan de Raad. Start bouw wordt in het eerste kwartaal 2018 verwacht. Indien alles volgens planning verloopt, zullen het hotel en de woningen eind 2020 worden opgeleverd.