19de eeuwse skeletten gevonden bij Utrecht Centraal

8 November 2016

Je hebt jaren bovenop Jan, Piet, Joris of Corneel gestaan terwijl bus 41 naar Wijk bij Duurstede vertraging had.

Op de plek waar binnenkort begonnen wordt met de bouw van Het Platform stopten tot voor kort bussen. Ongeveer honderd jaar geleden, rond 1920, stond er op dezelfde plek een loods van vervoerder Van Gend & Loos. Weer honderd jaar daarvoor, rond 1810, was er op deze plek een klein kerkhofje.

Rond 1850 moest het kerkhofje wijken voor de moderne tijd: er kwamen rails en loodsen, het kerkhofje werd geruimd. Dat dachten we tenminste.

Afgelopen augustus werd er bij werkzaamheden aan het nieuwe riool menselijk skeletmateriaal gevonden. Botten, schedels; dat soort werk. Dat was even schrikken voor de bouwvakkers want deze vondsten werden niet meer verwacht. Na onderzoek bleek dat men in 1850 niet heel zorgvuldig te werk is gegaan bij het ruimen van het kerkhofje, de gevonden resten waren nog afkomstig van het kerfkhofje.

Het skeletmateriaal is inmiddels door archeologen gedocumenteerd en wordt bijgezet in een knekelput op de algemene begraafplaats.