Forum: meer groen & meer bankjes: meer voor Utrecht

21 Februari 2017

Tussen de Van Sijpesteijnkade en de Moreelsebrug wordt gebouwd aan het Forum, een langerekt plein, 7,5 meter boven de grond. Het grootste stuk Forum moet nog gebouwd worden en het ontwerp is nu al gepimpt.

Het ontwerp voor het Forum is onder de loep genomen en aangepast. Er is gekozen voor meer bankjes en voor meer ruimte voor planten dan in het eerdere ontwerp. Ook is gekeken naar het al bestaande groen tussen Utrecht Centraal en de trappen van het Jaarbeursplein; op die plek komt ook meer groen. En de vakken met planten die nog worden aangelegd, krijgen meer afwisseling in kleur en hoogte dan het bestaande vak.

Bankjes: treinen kijken
Voor het Stadskantoor komen bankjes en ook op de verbinding langs de stationshal worden banken geplaatst.

Forum
Het plein loopt straks langs het spoor vanaf de Van Sijpesteijnkade tot de Moreelsebrug en verbindt alle bestaande en toekomstige gebouwen met elkaar. Als je Utrecht Centraal uitkomt aan de Jaarbeurskant dan loop je nu al een stuk over het Forum. In de komende jaren komt er steeds een stukje bij. Eind dit jaar opent het stuk tussen Utrecht Centraal en de Moreelsebrug. Het verhoogde plein is daar gelijk het dak van de Knoopstalling, met ruimte voor zo'n 3.200 fietsen.

Plassen?
In de stationshal, het Stadskantoor en het Beatrixgebouw zijn al openbare toiletten; in de Jaarbeurspleinstalling komt er voor de zomer een openbaar toilet bij.

Die brief die het college van burgemeester en wethouders aan de gemeenteraad hierover stuurde kun je hier nalezen.