Beurskwartier: een nieuwe stek voor Utrecht

18 April 2017

Utrecht krijgt een nieuwe wijk, een nieuw onderdeel van het centrum, meer groen en meer water. Het college van burgemeester en wethouders heeft op dinsdag 18 april de plannen voor het Beurskwartier en Lombokplein gepresenteerd. Op de plek waar nu vooral auto's rijden, het Westplein, en auto's parkeren, P1 en P3 van Jaarbeurs: op die plek komen mensen te wonen, kinderen te spelen en vissen te zwemmen.

Utrecht plant de bouw van zo'n woningen voor 5 tot 6 duizend mensen, afgewisseld met werkplekken, cultuur, horeca,  en buurtwinkels . Ook komen er twee parken, een plein aan het water, een stadsstraat en maken we de Leidse Rijn weer bevaarbaar. Een nieuwe stek voor Utrecht: een autoluw, groen en hoogstedelijk centrumgebied, naast Utrecht Centraal. 

Beurskwartier
Aan de Croeselaan, komt vanaf 2023 een heel nieuw deel van het centrum: het Beurskwartier. Er komen hier circa 3.600 woningen, van sociale huur tot dure koop. Het Beurskwartier moet een levendige, groene en autoluw deel van het centrum van Utrecht worden. De bouwhoogte varieert tussen 12, 25 en 45 meter. Er komt ook hoogbouw van 70 of 90, ter vergelijking: Het Stadskantoor is ook 90 meter hoog en de domtoren 112 meter.

Een deel van de woningen aan de Croeselaan, ter hoogte van de Rabobank wordt ingepast in de nieuwbouw. Een ander deel van deze rij woningen wordt afgebroken, waardoor ruimte komt voor één van de twee nieuwe parken in het Beurskwartier. Met de bewoners worden individuele afspraken gemaakt over andere huisvesting.

Lombokplein
Het Westplein verandert de komende jaren in het Lombokplein. De Leidse Rijn wordt verbreed, en breed genoeg voor boten, en doorgetrokken richting het spoor. Aan het water komt een plein. Aan beide kanten van de Leidse Rijn worden zo'n 600 woningen gebouwd. De Graadt van Roggenweg wordt een stukje verlegd om het NH-hotel heen en deels ingericht als een drukke stadsstraat, met 2 x 1 rijbaan en 30 km/uur.

Inspraak
De plannen staan beschreven in de concept-omgevingsvisie Beurskwartier / Lombokplein en een bijbehorende Milieu Effect Rapportage en liggen 6 weken ter visie. Tot en met 2 juni 2017 kunnen zienswijzen worden ingediend. Op dinsdag 9 mei is er een inloopbijeenkomst in het Stadslab, tweede verdieping van het Stadskantoor. Tussen 19.30 en 21.00 uur  kan iedereen met vragen over de omgevingsvisie, M.E.R of de inspraakprocedure terecht. Vooraf aanmelden is niet nodig.

Laatste woord is aan de gemeenteraad
Na afloop van de inspraakperiode worden de reacties verwerkt en gaan de omgevingsvisie en bijhorende M.E.R voor het Beurskwartier-Lombokplein naar de gemeenteraad. De gemeenteraad heeft vervolgens het laatste woord en kan die plannen vaststellen. Dit gebeurt naar verwachting in het najaar van 2017.

Meer lezen kan op de speciale pagina's op de site van de gemeente Utrecht.

De folder met een samenvatting van de plannen lees je hier.
De hele concept-omgevingsvisie vind je hier.
De milieueffectrapportage vind je hier.