Smak. Van vaag veld naar plek om te zoenen en van te gaan houden.

2 Mei 2017

Het Smakkelaarsveld. Iedereen komt er, maar niemand wil er echt zijn. Dat wordt anders. De chaotische fietsenzee en uiteindelijk het bouwverkeer verdwijnen. Wat ervoor in de plaats komt is voor een deel al duidelijk: de Leidse Rijn gaat weer stromen, er komt meer groen, er komen woningen en het gebied wordt meer verbonden met de stad. De beleving van dit stuk Utrecht in de toekomst kan nog alle kanten op, in het najaar gaan de directe omgeving, andere Utrechters, de gemeenteraad en de gemeente hierover in gesprek.

Het Smakkelaarsveld is een drukke plek, midden in de stad. Er rijden bussen, er loopt een hoofdfietsroute en onder de grond liggen heel veel kabels en leidingen. Dat blijft allemaal. Van die drukke plek willen we ook wat moois maken. Een plek waar mensen graag komen en waar mensen willen wonen en elkaar ontmoeten.

De afgelopen periode heeft het college van burgemeester en wethouders onderzoek laten doen naar de (on)mogelijkheden op deze centrale plek in de stad. Hiervoor is een consultatie bij diverse vastgoedpartijen gehouden. De uitkomsten hiervan vormen samen met een stedenbouwkundige analyse en een participatieaanpak het voorstel dat het college 2 mei heeft goedgekeurd. Het college van burgemeester en wethouder vraagt nu aan de gemeenteraad dit voorstel vast te stellen. De gemeenteraad neemt hier in het najaar een besluit over.

Samen met de stad
Na dit besluit nodigt de gemeente iedereen uit om gezamenlijk de identiteit en beleving van het Smakkelaarsveld te bepalen en de wensen en aandachtspunten te verzamelen. Dit vormt, samen met de randvoorwaarden en kenmerken van het gebied, de basis waarmee geselecteerde marktpartijen een plan voor dit gebied gaan maken. Omwonenden, geïnteresseerden, gemeenteraadsleden en betrokken ambtenaren gaan dus samen de toekomstige identiteit van het gebied vormgeven. Hierbij staat niet wát we daar willen centraal, maar waaróm we dat willen. Het is daarna aan de marktpartijen om met deze ingrediënten op creatieve wijze een plan uit te werken. Medio 2018 wordt de marktpartij gekozen met het beste plan.

We zijn al begonnen
De huidige ligging van de busbaan van Utrecht Centraal naar Vredenburg is tijdelijk. Waar nu bussen rijden, moet water komen. In mei wordt begonnen met werkzaamheden voor de aanleg voor het definitieve fietspad en daarna de definitieve busbaan. Deze komen naast elkaar te liggen aan de rand van het Smakkelaarsveld, tussen de bruggen over de singel en de Leidseveertunnel. Voor de aanleg van de busbaan is het nodig in augustus vier bomen te kappen en zes bomen flink terug te snoeien. Deze vier bomen staan precies op de plek van de toekomstige busbaan.

Wanneer de grootste fietsenstalling ter wereld volgend jaar helemaal open is, kan het veld klaar worden gemaakt voor de herinrichting. Rond 2020 kan dan begonnen worden met de bouw en de herinrichting van een plek om te zoenen en van te houden.

Meer lezen kan in het persbericht , het raadsvoorstel, of in de bewonersbrief.