Een voor een. Stuk voor stuk.

18 December 2018

Utrecht was eeuwen helemaal omsingeld. Vanaf 1969 werd een deel van de singel gedempt: het water maakte plaats voor de aanleg van een brede verdiepte weg. Die weg rustte op duizenden betonnen heipalen.

De weg maakt nu weer plaats voor het water. Voor het water weer kan stromen moet eerst de betonnen bak van de weg gesloopt worden. En die betonnen heipalen, die gaan er stuk voor stuk weer uit.