Bruggenfeitjes

22 Juli 2019

Voor de Stadskamer bouwen we een brug en Joost mag weten wat dáár allemaal over te vertellen is. Nu kennen wij geen Joost maar wel een Rob Peerdeman van aannemer Van Wijk Nieuwegein. En díé weet toch een partij leuke weetjes! Weet jij bijvoorbeeld dat…

 • er met een aantal aanpassingen in het ontwerp 9040 ton minder CO2-uitstoot is? Dat is 80 miljoen km rijden in een Volkswagen Up.
 • de singel daar straks 2 meter diep is?
 • er nog 101.000 stenen in de kade gemetseld moeten worden?
 • er tussen de Stadskamer en de Marga Klompébrug nog 15.000m3 grond weggegraven moet worden en dat dat 750 vrachtwagens vol zijn?
 • er continu een verkeersregelaar op onze bouwplaats druk is om het verkeer in goede banen te leiden?
 • in het dek van de brug ca 280 m3 beton zit?
 • er in totaal ca 120 ton wapeningsstaal in de brug en kades verwerkt wordt?
 • we in het zuidelijk deel ca 460 meter hardhouten damwand verwerken voor milieuvriendelijke oevers?
 • we in totaal 954 strekkende meter stalen damwanden moeten zetten voor kademuren midden en oevers zuid?
 • deze stalen damwanden een totale oppervlakte hebben van 1,5 voetbalvelden?
 • er 200 meter gietijzeren hek komt te staan?
 • er op de brug totaal 54 meter RVS leuning komt te staan?
 • de brug op 4 verschillende funderingen steunt?
 • er in totaal ca 40 leveranciers en onderaannemers meewerken aan dit project?
 • er ca 2.000 uur ingenieurswerk aan vooraf ging om het ontwerp uit te werken naar werktekeningen?
 • de brug wordt opgespannen in inwendige staalkabels met een totale spankracht van 5198 ton? Dit zijn ca 100 geladen zand vrachtwagens!