Ontwerp Smakkelaarsveld beter en concreter

16 September 2019

Het ontwerp voor het Smakkelaarsveld is verbeterd en concreter geworden. Tijdens een avond in het Stadskantoor besprak ontwikkelaar Lingotto de wijzigingen met de omgeving.

Vorig jaar september presenteerde Lingotto hun winnende plan voor deze complexe plek. Daarop kwamen reacties vanuit de gemeente en verschillende belanghebbenden (waaronder ook de stad en de provincie) en is het gepresenteerde plan aangepast. Belangrijkste wijziging is het iets verplaatsen van het horecapaviljoen in het park omdat er veel kabels en leidingen in de grond liggen, en het ‘rustiger’ maken van de gevels en het park. Wil je zien hoe het plan er nu uitziet? Kijk dan op www.smakkelaarspark.nl voor plaatjes en meer uitleg.

Drie woongebouwen en een horecapaviljoen

Op het Smakkelaarsveld komt groen, drie woongebouwen, horeca en een parkkelder. Om het park zo groot mogelijk te maken, wordt de tram- en busbaan overbouwd. Hierdoor ontstaat er een glooiend en oplopend park. Dankzij deze hoogteverschillen ontstaat een ruimte onder het park. Deze ruimte is bedoeld voor (fiets)parkeren, een kleine haven en de ‘Parkkelder’ met daarin een wisselend cultureel-maatschappelijke programma. In het midden van het park is een klein horecapaviljoen met terras. De Leidse Rijn wordt doorgetrokken en verbonden met de Catharijnesingel. Drie bruggen zorgen ervoor dat het Smakkelaarsveld straks van alle kanten bereikbaar is. De drie woongebouwen hebben in totaal circa 150 woningen in het middenhuur segment, vrije sector huur en vrije sector koop. De gebouwen staan deels op de overbouwde bus- en trambaan. Het dak van een van de gebouwen is openbaar toegankelijk. Hierop komt ook een horecagelegenheid.

Gedeeltelijke wijziging bestemmingsplan

Om het plan voor het Smakkelaarsveld mogelijk te maken, is een gedeeltelijke wijziging in het bestemmingsplan nodig. Dat betekent dat een deel van het huidige bestemmingsplan wordt aangepast. Verder blijft het bestemmingsplan uit 2014 gelden. De belangrijkste wijziging gaat over het toevoegen van horeca, kantoor en kleinschalige leisure. Klik hier om het bestemmingsplan in te zien. Tegen de aanpassing kunnen zienswijzen worden ingediend. Het ontwerpbestemmingsplan ligt zes weken ter inzage tot en met donderdag 26 september 2019. 

Op deze pagina lees je hoe het ontwerp tot stand kwam.