Zandhappen

18 Augustus 2020

Steeds wordt er een beetje meer zand weggehapt uit de Utrechtse singel. Maar waar gaat dat zand eigenlijk heen? Van Rijnkade naar Rijnvliet.

De tunnelbak waar ooit (wat voelt dat al lang geleden) auto’s reden werd volgestort met zo’n 34.000 m3 zand. Zo kon er makkelijker, sneller en goedkoper worden gewerkt aan het singelherstel. De extra ruimte werd gebruikt voor de opslag van bouwmateriaal, tijdelijke rijbanen en een tijdelijke fietsenstalling.

Het zand komt uit de omgeving van de singel zoals van het Willemsplantsoen of van de Rijnkade, maar intussen is het weer bijna helemaal weg en afgevoerd om ruimte te maken voor het water.

We brengen het zand naar Rijnvliet. Dat is een plek in Leidsche Rijn met nieuwbouw. Daar gebruiken we het bij de aanleg van nieuwe wegen. Zo heeft het weer een nieuw plekje gekregen.